Steelcase
  • Flex количка

    Дизајнирана за оставање на бели табли, екрани и додатоци, Steelcase Flex количката овзможува многу брзо и лесно да ја преместите својата работа каде и кога сакате со можност за покажување на содржината хоризонтално и вертикално.