Steelcase
  • Flex бироа

    Steelcase Flex бироата овозможуваат персонализација во било кој тимски простор. Незнависно дали се користат посебно или заедно, претставуваат вистински избор за било кој начин на работа.