Steelcase
  • Steelcase Flex & Roam

    Колекцијата Flex е дизајнирана со цел да овозможи брз и креативен тимски работен простор. Со меѓусебната поврзаност и паметни детали, целокупната колекција е дизајнирана за заедничко работење. На тимовите им овозможува различна конфигурација на просторот во само неколку минути. Деловите одлично фукнционираат и засебно, но како и тимовите и тие подобро функционираат заедно.