Во заедничко опкружување, важни се столиците од квалитетен материјал отпорен на честа употреба и абење. Покрај исклучителниот квалитет и изработка, нашата палета на колаборативни столчиња е збогатена со модерен дизајн и бои. Секој модел на колаборативни столчиња е дизајниран да му овозможи на корисникот удобност и флексибилност во зависност од намената на просторот во кој се наоѓа, дали се работи за сала за состаноци, чекална, приемна сала и рецепција, училница и слично.