Steelcase работи со водечките организации со цел да се создаде простори кои ги подобруваат перформансите на своите луѓе, тимови и компании.

Водечките организации се оние кои се грижат за својата цел. Тие знаат точно зошто постојат. Тие му даваат цел на своето постоење, преку својата стратегија, својот бренд и својата култура. И тие знаат како да го направат тоа видливо во просторите каде што нивните луѓе работат.

Тие создаваат простори дизајнирани да ја зголемат интеракцијата; интеракции кои создаваат вредност преку ширење иновации и градење на флексибилно претпријатие.
Водечките организации разбираат дека, во се посложеното и глобално конкурентно окружување, просторот е многу важен, повеќе од било кога.

SteelcaseНо, исто така, треба да се направи повеќе. Просторите каде што луѓето доаѓаат заедно треба да бидат дизајнирани за да им помогнат да се чувствуваат подобро – кога работат заедно или сами – на едно место или на повеќе континенти.

Најдобрите простори им помагаат на луѓето да бидат повеќе вклучени, обезбедувајќи им го тоа што тие најмногу го сакаат: пристап на едни со други, соодветни алатки и технологија и простори кои нудат избор и контрола.

Steelcase им помага на водечките организации да создадат простори кои ја поддржуваат благосостојбата на своите вработени и на претпријатието – места кои ги инспирираат луѓето да внесат смисол на животот.

Тоа сме ние. Исто така, тоа е она што го правиме.

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување