Како да создадеме места за мотивација, ангажирање и инспирација?

Барате совети за тоа како целосно да се внесете во работата? Нема да имате проблеми да пронајдете доволно идеи, препораки и совети. На сцената има многу гласови (мојот е еден од нив).

Но, во сета таа гужва, понекогаш е корисно да се најдат решенија, гледајќи спротивно од она што го барате за да го решите. Тоа е “контрапункт” пристап. Што се случува кога не се чувствуваме наградени или исполнети од нашето дело – кога птиците не пеат и маргаритки не цветаат во нашиот работен живот?

Научив нешто за “горење” на својата прва работа на факултет. Постариот пријател и колега – кој себе си се нарекуваше  “изгорена личност” –  се прашуваше како да продолжи да се движи напред. Еве што тогаш знаевме (и што е потврдено во текот на годините): “горењето”  преовладува кога луѓето чувствуваат како да ја губат контрола врз животот, кога се чувствуваат неефикасни, како да ги третираат неправедно, или кога се чувствуваат расцепкани од другите. “Горењето”  има тенденција да започне со исцрпеност и брзо да напредува во срам или сомневање во нашата способност да ги извршуваме работи ефикасно. Понатамошниот развој продолжува кон циничност и со чувство на беспомошност. Обично се случува кога нашата граница за поднесување на стрес навистина е пречекорена.

Ако можеме да најдеме начини да ги намалиме условите кои доведуваат до “горење”  , создаваме услови за нејзина спротивност – луѓе кои можат целосно да се посветат на својата работа и кои се мотивирани, ангажирани и инспирирани.

Како да создадеме места за мотивација, ангажирање и инспирација? Ние се фокусираме на добрата грижа, добри информации, добра работа, добри односи и добра иднина.

„Добрата грижа“ е искуство на работното место кое покажува како компанијата се грижи за вработените. Во „прегорувањето“ луѓето имаат тенденција да се чувствуваат изолирани и растегнати. Работното место што покажува грижа има тенденција да ги поттикнува условите за попозитивно искуство. Ова може да се постигне со мали, но значајни начини. Како пример, нашата компанија нуди закуски во кафулињата секое попладне. Секој ден помеѓу 14: 00 – 15: 30, има масовна миграција на луѓе што одат кон кафулето за брзо закуска. Не е ништо посебно – крекери, протеински плочки, мешавина на орев / овошје – но испраќа порака за нашето значење како вработени. Уште подобро, тоа предизвикува луѓето да дојдат заедно (во заедничката потрага по храна!). Претходно, нудевме закуски во работните области, а не во работното кафуле, но сменивме во кафулето за да ги поттикнеме врските што се јавуваат кога се собираат широк спектар на луѓе од повеќе сектори. Поголемите нешта исто така се важни во „добрата грижа“. Пример како грижа за децата, опции за вежбање, простории за одмор или пешачки патеки. Во крајна линија, со тоа компанијата покажува дека се грижи, посветува внимание на искуството на вработените и презема акција за да го направи тоа искуство што е можно повеќе позитивно.

Добри информации. Збунувачкиот звук на тишината по завршувањето на голем успешен проект или, пак, недостатокот на корективни предлози кога задачата не е најдобра, може да создаде место каде што се јавува „горењето“. Противмерка е да се изгради средина на редовни повратни информации и препознавање. Места каде лидерите се присутни и достапни (физички и практично) и каде информациите се лесно достапни преку дигитални и аналогни средства се такви примери. Тие помагаат да се создаде чувство на отвореност и споделување, каде што луѓето се чувствуваат поовластени и под контрола бидејќи можат да дејствуваат врз информациите што им се на располагање и да донесуваат одлуки.

Добра работа. Луѓето се со поголема веројатност да се соочат со „прегорување“ кога чувствуваат дека нивната работа не е важна, кога се чувствуваат третирани неправедно или кога претпоставените премногу ги контролираат. Создадете услови за мотивација и инспирација, со тоа што ќе бидете сигурни дека на луѓето им е јасно колку нивниот придонес е значаен во синџирот на вредности. Секоја компанија има бесмислени задачи што станале норма со текот на времето. Намалете колку што е можно повеќе и отстранете ги помалку потребните задачи (административи) од луѓето кога можете. И – секако – да се обезбедат простори за луѓето и фокусирано и заеднички да работат ефикасно и да го постигнат резултатот и самостојно и со другите.

Добри односи. Еден од знаците на „прегорување“ е чувството на исклучен од пријателите, заедницата и колегите. Најдобрите работни места имаат простори каде што луѓето можат да се поврзат, да споделат идеи и да се дружат. Тие се места со заеднички волонтерски програми, менторски програми и каде што културата овозможува многу градење на врски преку хиерархиски или одделни граници. Покрај тоа, држете ги луѓето одговорни за нивните резултати и за нивните интеракции. Добрите односи се предизвик да се изградат во негативна средина. Еден колега неодамна се приклучи во компанија каде што имаше постар водач кој беше неверојатно успешен во постигнување на резултатите, но беше тиранин. Неговиот угнетувачки пристап стана норма за неговиот тим, а негативноста бргу се прошири врз околината. Додека тој и неговиот тим не станале одговорни за начинот на работа, компанијата била заробена во култура која навидум го ценила таквото однесување.

Добра иднина. Наместо беспомошноста и безнадежноста во „прегорувањето“, клучен елемент на инспирација е фокус на иднината. Чувајте ги луѓето мотивирани и отпуштени – наместо „прегорени“ – редовно споделувајќи ја визијата, уверувајќи ги за тоа каде оди компанијата и обрнувајќи внимание на нивниот сопствен развој на кариерата и улогата во таа иднина. Осигурајте се дека просторите ја нагласуваат визијата, мисијата, клиентските приказни и достигнувањата на вработените, па оваа иднина е дел од амбиенталното опкружување.

https://workdesign.com/2018/05/burned-out-or-fired-up-how-to-create-the-right-kind-of-spark/

Tracy Brower

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување