Флексибилност и функционалност во просторот

Современите градежни објекти денес не можат да се замисли без решенија со флексибилни прегради. Брзината и леснотијата на инсталација и демонтажа на преградите се од голема важност за максимално искористување на расположливиот канцелариски простор.
Исклучително е важно таа да биде флексибилна и функционална, дозволувајќи им усогласување на преградните ѕидовите да одговараат на сите видови на објекти.

Стаклени прегради

Дневната светлина игра важна улога во креирањето на добра средина, работа или рекреативeн простор. Трендовита во дизајнот на ентериерот еволуирале драматично во изминатите неколку години, оставајќи мала, слабо осветлена канцеларија во корист на големи, отворени простори и оптимално користење на природната светлина, а со тоа зголемување на удобноста и задоволството на работа и во исто време олеснување на комуникациите.
Стаклените прегради формираат пространа и привлечна средина во големи или мали канцеларии, на ново дизајнираните како и веќе постојните простори.

Staklene stijene

Модерните стаклени прегради се флексибилни, способни да ги задоволат индивидуалните барања во однос на висината и ширината на просторот, естетиката, степенот на приватност, итн ..
Денес, клиентите бараат поголема изолација на звукот и ексклузивен дизајн со стаклени елементи во полна височина. Решението на ова барање- преграден ѕид со висок степен на звучна изолација и прегради со противпожарна класификација, прегради од двојно стакло, однапред монтирани двојно стаклени панели, како и стаклени панели во профил на алуминиум.

Мобилни прегради

Создадете простор да одговара на вашите потреби.

Големината и изгледот на склопливите преградни зидови може да биде дизајниран според потребите на клиентите, со цел да се обезбеди нивна хармонична интеграција со други внатрешни завршувања.
Систем за мобилни партиции е идеален за поделбата на голема површина на помали единици. На различни елементи дозволува голем број можности за составување и во простор ограден со панели и во посебни соби. Мобилните партиции може да се направат со различни бои во согласност со специфичните барања на клиентите, што пак им овозможува да имаат ист изглед како соседните површини.

Pokretne pregrade

Стаклените склопливи преградни ѕидови може да се инсталираат или со полни преградни ѕидови или како дополнување на стаклените прегради, кои ја изедначуваат целата внатрешна декорација со користење на само еден стаклен преграден зид.
DEKO Компанијата е основана во 1970 година и денес е европски лидер во производство на преградни ѕидови. DEKO со својот елегантно скандинавски дизајн има решенија кои одговараат на сите видови на објекти. Во Данска, DEKO е еден од најголемите производители специјализиран за комерцијални, индустриски, владин и јавен сектор.