Steelcase
  • Дизајниран мебел

    Неформалниот работен простор станува се повеќе популарен во денешниот свет, каде е потребно да пронајдеме своја оаза на мирот, атмосфера која ни овозможува да се посветиме на одредени работни задачи. Разноликоста на колекцијата Coalesse се одликува со висок степен на функционалност која во исто време го задржува комфорот и визулениот идентитет.