Во анализата на трендовите во 2019 година, Delight укажува дека милениумците, а наскоро и генерациите Z стануваат се поголем процент од денешната работна сила. Ова е причината зошто организациите имаат зголемена потреба да создадат подобро работно искуство кое ги охрабрува младите работници да останат во организацијата. Канцеларискиот дизајн е сигурно дел од оваа равенка: во оваа месечна колекција на вести ги истражуваме начините на кои бојата, културата и брендирањето влијаат на модерениот дизајн на работното место.

ЗГОЛЕМЕНА УЛОГАТА НА БОИТЕ

Од иновативни технолошки стартапи до големите корпорации, улогата на бојата е да се создаде впечатлив дизајн на канцеларијата. Вклучувајќи ги и зелените површини и природните елементи нуди уште еден тренд поврзан со боите. Додавањето зеленило и дизајнот на растенијата во канцеларијата може да им помогне на работниците да се чувствуваат посвесни и обединети.

БРЕНДИРАНИ РАБОТНИ МЕСТА

Работното место како одраз на брендирањето на компанија може да го подобри односот помеѓу работниците со канцелариски простор и да се поттикне кохезивно чувство на идентитетот на вработените. Напредните организации, исто така, вклучуваат вработени во процесот на дизајнирање на нови работни места специфични за брендот.

ИНВЕСТИРАЊЕ ВО КУЛТУРА

Со оглед на тоа што работодавачите се обидуваат да го изразат својот уникатен став, дизајнот на работните места станува се поважен начин за комуникација со организациската култура – што може да биде клучно за привлекување на таленти и промовирање на значајно опкружување за сегашните вработени.

Прашањето “Како можете да дизајнирате задоволство во вашиот бизнис?” Можеби во дизајнот на канцеларијата често не се разгледува, но модерното работно место го менува статус кво. Прашањето отелотворува нова потрага за создавање простор во кој вработените се среќни да го поминуваат своето време преку внимателна примена на боја, брендирање и култура.

Delight Office Solution

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување