Какво е влијанието на деловните резултати, кога се чувствувате добро на работа?

Кога IBM побара од своите директори од целиот свет да набројат кои се најважните лидерски квалитети денес, нивниот одговор беше едногласен: кооперативен, комуникативен, креативен и флексибилен. Директорите ги бараат вработените кои постојано ќе се менуваат и напредуваат. На овие вработени им одговара промената, учат “во чекор” , често и од искуствата на другите, го бележат она што ќе научат. Поттикнувањето на потребата за овие вештини е комплексноста на проблемите со кои се соочуваат компаниите денес и побарувачката за иновации кои веќе не се резервирани само за елитата и за познати брендови. Иновациите се клучна работа за постигнување на добри резултати.

Но, тука има нов проблем со кој се соочуваат директорите: соработка, комуникација, креативност и флексибилност се сет на особини кои бараат лидерски способности, а тие се различни од она што лидерите во бизнисот го научиле во минатото. Со децении, бизнис училиштата создаваа лидери, кои се добро обучени во области како логистика, набавка, анализи и слично. Од неодамна компаниите почнуваат да се забележуваат дека тоа не е доволно. Тие исто така мора да создадат средина и култура во кои овие нови однесувања ќе бидат во можност да се унапредат.

Поттикнување на креативноста и иновацијата бара нова стратегија, која може да изненади некои од бизнис лидерите – со ригорозен фокус на благосостојба, организацијата и вработените

“Најуспешните организации сега најголемо внимание посветуваат врз благосостојбата на вработените како начин да се добие емоционална, финансиска, и конкурентна предност.”, вели Tom Rath, раководител на истражувањата на однесување на работното место во компанијата Gallup и коавтор на бестселерот “Благосостојба”.

dobrobit1

Rath и останатите главните мислители, на оваа тема истакнуваат дека благосостојбата е еден сосема поинаков концепт од “wellness”, која се фокусира исклучиво на физичкото здравје, на кое во моментов му се обрнува најголемо внимание. Во САД, wellness програма се воведува за контрола и намалување на трошоците за здравствена заштита, кои се на товар првенствено на компанијата. Во други земји низ целиот свет, исто така, се бараат начини да се контролираат растечките трошоци на лекувањето на работна сила.

Нападот врз благосостојбата

Организациите имаат силна причина да бидат преокупирани со физичкото здравје, имајќи предвид дека тие се директно поврзана со трошоците на компанијата. Во светски рамки, стапката на пациенти со срцеви и белодробни заболувања, дијабетес и дебелина се зголемува драстично. Истражувањата покажуваат дека во Мексико стапката на дебелината изнесува 32,8% надминувајќи ги САД 31,8%. Во моментов, има 1,5 милиони луѓе со прекумерна тежина, и најмалку 25% од тоа се од Кина. Една студија од 2011 година покажува дека во Мексико, дијабетес тип 2 е водечка причина за смрт.

Во исто време, додека намалувањето на физичкото здравје претставува зголемување на ризикот за работодавците, сеприсутноста на технологијата води кон мултитаскинг, што доведува до преоптоварување.

Стресот придонесува за “експлозија на болести” во развиените земји низ целиот свет. Големи и брзи промени во бизнисот, алатките и технологиите кои ги користат луѓето ја прават работата посложена, потешка и стресна. Сето ова се шири многу брзо и работата лесно може да се пренесе и на животот. Сите овие фактори се моќни катализатори во истоштеност на вработените, правејќи ја благосостојбата една форма на управување со ризикот.

dobrobit2

За да се разберат на позитивните фактори на благосостојба, истражувачите од Steelcase сериозно се посветија на ова тема во Европа, Северна Америка и Азија, истражувајчи ја улогата на работното место во формирање на односот кон благосостојбата на вработените. По неколку години на истражување, тимот дојде до важен заклучок: Благосостојбата е систематска и сеопфатна , опфаќа многу димензии, вклучувајќи физички, когнитивени и психолошки потреби на луѓето. Тимот дојде до заклучок дека местата каде што луѓето се собираат да работат заедно треба да се дизајнирани да имаат позитивно влијание врз нивната благосостојба.

Лоши резултати по здравјето може да доведе до лоши деловни резултати а тоа се должи на отсуства на вработените, несреќи и зголемување на трошоците, така што доаѓа во фокусот на спречување. Во исто време, порастот на свеста кој се фокусираат на благосостојба, како мерка на претпазливост, има ограничен ефект како бизнис стратегија.

Истражувачите велат дека физичкото здравје е од суштинско значење, но фокусирање само на физичкото здравје може да биде на штета на севкупната благосостојба на луѓето. Од организациска гледна точка, обрнување внимание само на физичкото здравје се предава на повисоки бизнис можност: благосостојбата на вработените е критична патека преку која ќе се постигне креативност и иновација, кои денес се неопходни за организациите да бидат успешни.

И прогресивни работодавците им се испраќа порака: “Денес сме сведоци на наплив на интерес за благосостојбата на вработените. Компаниите сакаат да се воведе поголема иновација. Тие се убедени дека тие можат да добијат позитивни резултати со повеќе креативни, повеќе посветени и повеќе иновативна работна сила. Во глобалната економија базирана на знаење и искуство, инвестирањето во благосостојбата на вработениот е во интерес на работата “.

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување