Interface како производител и иницијатор на одржливоста, е веќе во напредна фаза во предмет на благосостојба и biophilic дизајн. Interface беше подготвен да создаде простор каде што би можеле да учиме, да споделуваме информации и да се развие оваа тема надвор од границите на внатрешен дизајн и архитектура.

Biophilic дизајн е во она место каде што ќе се создаде опкружување, во кое ќе јa интегрираме природата со воведување на екстериерот во ентериерот, со цел препознавање на човечките потреби поврзани со природата.

interface-biophilic-design

Со разбирање на наследството на еволуцијата, можеме да ги искористиме овие идеи за креирање простори кои се попродуктивни, повеќе креативни, но истовремено помирни и помалку стресни, a повеќе закрепнувачки.

Глобалната студија покажува големо влијание на природата во работното опкружување на луѓето.

Всушност, во работни места инспирирани од природата, токму присуството на природата е од особено значење за однесување на поедниците и крајниот резултат во работење на компаниите.

 

Влијанието на боите во канцеларијата:

 • Бои со особено влијание на МОТИВАЦИЈАТА на работниците: сина, зелена и бела
 • Бои со особено влијание врз ПРОДУКТИВНОСТА на работниците: сина, зелена, жолта и бела
 • Бои со особено влијание врз ИНСПИРАЦИЈА на работниците: жолта, зелена и бела
 • Бои со особено влијание врз СРЕЌАТА на работниците : зелена, сина, бела и кафена боја
 • Бои со особено влијание врз КРЕАТИВНОСТ на работниците: жолта, зелена и бела
 • Бои со особено влијание врз ЕНТУЗИЈАЗМОТ на работниците: зелена, сина и бела
 • Бои со особено влијание врз чувството на СТРЕС: само сива

* Претежно “сиви” канцеларии се доживуваат како неинспиративни и се поврзани со пониско ниво на ентузијазам, креативност и продуктивност.

 

Влијанието на погледот од прозорец

 • Луѓето кои немаат поглед кон прозорец, поминуваат во канцелариите значително помалку часови неделно. Од друга страна, оние кои имаат барем еден прозорец со поглед кон природа поминуваат повеќе часови во неа.
 • Недостаток на прозор во канцеларијата е посебно поврзано со поголемото ниво на стрес, додека оние канцеларии со поглед на дрвја и вода имаат значително помало ниво на стрес.
 • Почесто гледање на природата преку прозорец од канцеларијата, значително влијае на нивото на продуктивноста на работникот.
 • Недостаток на прозорец и поглед кон природата, исто така има негативно влијание врз креативноста на вработените.
 • Сцени од природата како што село, природни знаменитости и дивиот свет, имаат позитивно влијание врз креативноста и продуктивноста.

Влијанието на природните елементи во рамките на канцеларијата:

 • Оние кои работеле во канцеларии со многу природна светлина, живи растенија, внатрешен и надворешен зелен простор покажуваат значително повисоко ниво напродуктивност – гледано во светски рамки.
 • Зеленило во канцеларија како што се растенијата и зелени ѕидови, е поврзано со повисоко ниво на креативност.
 • Отсуство на зеленилото како во рамките на работниот простор, така и во непосредна отворена животната средина е поврзан со повисоко ниво на стрес кај вработените.
 • Работните простори каде што вработените немаат природна светлина или поглед кон зеленило, бележат повисоко ниво на отсуство поради боледување.

ВЛИЈАНИЕТО НА СВЕТЛИНАТА И ПРОСТРАНСТВОТО

 • Се покажало дека повисоко ниво на благосостојба, мотивација, продуктивност и креативност, имале сите вработени кои изјавиле дека работат во пространа срединасо природна светлина.

 

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување