Ако слушнете некој како збори додека вие читате или пишувате, вашата продуктивност може да се намали за 66%, истакнува Julian Treasure. Истовремено, се поголемата популарност за отворени и повеќе наменски работни простории, го зголемува и звучниот притисокот врз вработените во канцеларија. Interface соработуваше со експертот за звук Julian Treasure за холистичен дизајн на звук. Како што кажува во еден од своите TED разговори: “Архитектите треба да ги користат ушите”.

Општо, вработените ќе се чувствуваат инспиративно ако им е овозможено движење, но отворените работни простории претставуаат вистински акустични предизвизи. Interface-овиот модуларен тепих е создаден за променливо работно место. Ефикасно го апсорбира звукот и ја намалува ударната врева, а е идеален и за одвојување на области за различни активности, од простории за соработка и концентрација, до простории за опуштање и рекреација.

Ударна врева

Поместувањето на столиците и чекори кои одѕвонуваат се пример за ударна врева. Добрата акустична околина е резултат на многу фактори, но за ефикасно управуање со вревата, од чекорење и останатите уреди, ниту едно решение за подови не е поефикасно од тепих.

Ударниот звук, измерен во децибели, ни покажува колку од зукот од соседната просторија е изолиран.

За поголемиот број на проекти, звучната и ергономска удобност може да се постигнат со спецификациите на стандардните Interface тепих плочи.

Подобрените акустични подлоги, SONE® i Interlay, може да се користат за големи работни простории или на помали области кои имаат сложени потреби.

Извор: https://www.interface.com/EU/en-GB/about/modular-system/Acoustics-en_GB

Автор: Interface.com

For a better day @ work!
Пријавете се на
Delightful News
и
дознајте ги најновите канцелариски
трендови и решенија

Билтен зачленување